Mosty Tczewskie

riot

dt3

star

 

Zapraszamy do zapoznania się z historią Mostu Tczewskiego, Międzynarodowego Zabytku Inżynierii Budowlanej i przyszłego Pomnika Historii. W momencie oddania do użytku, w roku 1857, był to najdłuższy most na świecie i pierwszy żelazny most na Wiśle. Cud ówczesnej techniki i wzór dla budowniczych mostów XIX wieku. 1 września 1939 r. zaatakowany przez hitlerowców jako jedno z pierwszych miejsc w Polsce (11 min. przed Westerplatte), został częściowo wysadzony przez broniące go Wojsko Polskie. Do naszych czasów dotrwały jedynie trzy przęsła oryginalnej konstrukcji i cztery wieżyczki, które w 2000 r. zostały wpisane do rejestru zabytków. Pozostałą część budowli stanowią różne rozwiązania techniczne, co sprawia że Most Tczewski jest namacalnym dowodem ewolucji budownictwa mostowego.

Obecnie most, który przetrwał ponad 160 lat, jest w fatalnym stanie technicznym. Od 2012 roku trwa jego ostateczna odbudowa w wariancie historycznym.