Mosty Tczewskie

Przed remontem

Charakterystyka konstrukcji mostu przed remontem

W latach 1961 - 2012 konstrukcję nośną mostu tworzyło 12 przęseł o pięciu różnych typach konstrukcji:

1.  Przęsło nr 1 było konstrukcją belkową, wybudowaną w 1961 r. Rozpiętość przęsła wynosiła 18,50 m, szerokość jezdni 8,90 m, a szerokość chodników 2,50 m. Konstrukcję nośną przęsła tworzył 4 dźwigary stalowe z współpracującą żelbetową płytą pomostu. Przęsło zostało rozebrane w 2019 r.

2.  Przęsła nr 2 i 3 stanowiły konstrukcją angielskiego, składanego mostu wojskowego typu ESTB z jazdą dołem. Pierwotnie znajdowały się na sąsiednim moście kolejowym. W tego typu przęsłach dźwigary główne to skręcane na śruby kratownice o pasach równoległych z wykratowaniem typu X. Pomost tworzą stalowe poprzecznice i podłużnice, na których ułożone są prefabrykowane płyty żelbetowe. Rozpiętości przęseł wynosiły 125,27 i 126,79 m. Szerokość jezdni wynosiła zaledwie 3,50 m, a szerokość chodników 1,20 m. Przęsła – nr 2 w całości, a nr 3 w niewielkiej części – zostały rozebrane w 2019 r.

estbestb (2)

3.  Przęsła nr 4, 5 i 6 to zachowana z 1857 r. unikalna konstrukcja autorstwa Carla Lentze. Przęsła nr 4 i 5 tworzą układ ciągły, przęsło nr 6 posiada jedynie wspornik po zniszczonym starym przęśle nr 7. Pasy górne i dolne dźwigarów głównych złożone są z pionowych i poziomych blach połączonych ze sobą poprzez kątowniki pasowe i nity. "Środnik"- przestrzeń pomiędzy pasami to siatka wzajemnie krzyżujących się płaskowników w zmiennym rozstawie oraz dodatkowo wzmocniona pionowymi elementami stalowymi. Dźwigary główne połączono dołem kratowymi poprzecznicami, na których spoczywa konstrukcja drewnianego pomostu. W roku 1997 na Universität Kaiserslautern i w Schweißtechnische Lehr - und Versuchsanstalt w Saarbrücken przeprowadzono szczegółowe badania mechaniczne i chemiczne stali na podstawie próbek pobranych ze wspornika przęsła nr 6. Badania wykazały, że zastosowana stal cechuje się warstwową strukturą, o zróżnicowanych właściwościach wytrzymałościowych w kierunku prostopadłym i równoległym do kierunku walcowania.

18571857 (2)

4.  Przęsła nr 7 - 9 to wolnopodparte kratownice z jazdą górą wybudowane w latach 1946 - 1947. Dźwigary główne to nitowane kratownice o pasach równoległych z wykratowaniem typu W, o rozpiętości przęseł 3x39,50 m, z drewnianym pomostem. Szerokość jezdni wynosi 5,30 m, a szerokość chodników to 0,90 m.

19471947 (2)

5.  Przęsła nr 10 - 12 to pochodzące z 1912 r., wolnopodparte kratownice nitowane, o pasach równoległych z jazdą dołem. Rozpiętości przęseł wynoszą 3x81,60 m. Szerokość jezdni wynosi 6,05 m, a szerokość chodników to 1,40 m

 19121912 (2)